Giá vốn là cái gì đấy mọi người

Question

Giá vốn là cái gì đấy mọi người

in progress 0
Aaliyah 2 năm 2021-09-02T09:58:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:59:55+00:00

   giá vốn là giá trị vốn của hàng bán đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian cụ thể (trong một thời gian). Giá vốn hàng bán bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm.

   

  0
  2021-09-02T10:00:08+00:00

  Đó chi phí nhập hàng (trong buôn bán)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )