Giải bài I.1 trang 20 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 40 km/h. Trong n

Question

Giải bài I.1 trang 20 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 40 km/h. Trong nửa đoạn đường sau, xe chuyển động với tốc độ 60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình vtb của ô tô trên đoạn đường AB bằng bao nhiêu ?
Biết câu B = 48km/h rồi , cần giải thích

in progress 0
Abigail 2 ngày 2021-12-07T18:39:37+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:41:20+00:00

  Đáp án: 48 km/h

  Giải thích các bước giải: Gọi quãng đường là S.

  Thời gian chuyển động trên nửa đoạn đường đầu:

  \({t_1} = \frac{{\frac{S}{2}}}{{40}} = \frac{S}{{80}}\)

  Thời gian chuyển động trên nửa đoạn đường sau:

  \({t_2} = \frac{{\frac{S}{2}}}{{60}} = \frac{S}{{120}}\)

  Vận tốc trung bình của xe:

  \({v_{tb}} = \frac{S}{t} = \frac{S}{{{t_1} + {t_2}}} = \frac{S}{{\frac{S}{{80}} + \frac{S}{{120}}}} = 48\,\,\left( {km/h} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )