giải bài một luyện tập trang 38 dưới

Question

giải bài một luyện tập trang 38 dưới

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-08T07:23:43+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:25:32+00:00

  734/10=73 4/10

  5608/100=56 8/100

  605/100=6 5/100

  b) 73 4/10=73,4

  56 8/100=56,08

  6 5/100=6,05

  0
  2021-09-08T07:25:42+00:00

  734/10=73 4/10

  5608/100=56 8/100

  605/100=6 5/100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )