giải bài tóa sau đây bằng cách lập phương trình hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180 đi ngược chiều nhau sau 2 giờ th

Question

giải bài tóa sau đây bằng cách lập phương trình
hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180 đi ngược chiều nhau sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau tính vận tốc của mỗi xe biết rằng xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B 10km/giờ
bài 2: một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/giờ đến B người đó làm việc trong 1 giờ rồi quay về A với vận tốc 24km/giờ biết thời gian tổng cộng hết 5h30 phút tính quãng đg AB

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-10-16T19:06:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:07:15+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: Vận tốc của xe đi từ A là 50km/h,  vận tốc của xe đi từ B là 40km/h

  Bài 2: Quãng dường AB dài: 60km

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: Gọi vận tốc xe đi từ A là  (km/h)

  Vì xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10km/h nên vận tốc của xe đi từ B là:

   (km/h)

  Sau 2 giờ hai xe gặp nhau nên sau 2 giờ tổng quãng đường hai xe đi được là quãng đường AB 180km nên ta có phương trình:

  Vậy vận tốc của xe đi từ A là 50km/h, vận tốc của xe đi từ B là  50 -10 = 40km/h.

  Bài 2: 

  Đổi: 5h30’=5,5h

  Gọi quãng đường AB là: x (km; x>0)

  ⇒ Thời gian đi từ A đến B là: x/30 (h)

  Thời gian đi từ B về A là: x/24 (h)

  Theo bài, ta có pt:

  x/30 + x/24 + 1 = 5,5

  ⇔ (4x+5x)/120 = 4,5

  ⇔ 9x = 540

  ⇔ x = 60 (km/h)

  Vậy quãng dường AB dài: 60km

  0
  2021-10-16T19:07:53+00:00

  Bài 1:

  Đáp án:

  Vận tốc của xe đi từ A là 50km/h, vận tốc của xe đi từ B là 40km/h

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc xe đi từ A là  (km/h) 

  Vì xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10km/h nên vận tốc của xe đi từ B là:(km/h)

  Sau 2 giờ hai xe gặp nhau nên sau 2 giờ tổng quãng đường hai xe đi được là quãng đường AB 180km nên ta có:

  Vậy vận tốc của xe đi từ A là 50km/h, vận tốc của xe đi từ B là 40km/h.

  Bài 2 :

  Đáp án:

  AB=60Km

  Giải thích các bước giải:  

  đổi 5h30p=11/2 h

  Gọi quãng đường AB là x ( x>0)

  Thời gian người đó đi từ A đến B là$\frac{x}{30}$ ( h )

  Thời gian người đó đi từ B về A  là $\frac{x}{24}$ ( h )

  Thời gian người đó làm việc là 1( h )

  Tổng thời gian người đó đi là$\frac{11}{2}$ ( h )

  Theo bài ra ta có pt:

  $\frac{x}{30}$ +$\frac{x}{24}$ +1=$\frac{11}{2}$

  <=>$\frac{x}{30}$ +$\frac{x}{24}$ =$\frac{11}{2}$ -1

  <=>9x=540

  <=>x=60(Tm)

  Vậy    ………..

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )