Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Hai công nhân cùng làm một công việc trong 4 ngày thì xong việc nếu người thứ nhất làm một mình trong 4 ng

Question

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Hai công nhân cùng làm một công việc trong 4 ngày thì xong việc nếu người thứ nhất làm một mình trong 4 ngày rồi người thứ hai đến làm trong 3 ngày nữa thì được 5/6 phần công việc . Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong việc

in progress 0
Elliana 4 ngày 2021-12-06T18:32:44+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:34:07+00:00

  Gọi $x$ là thời gian của làm một mình của người thứ nhất
  $y$ là thời gian của làm một mình của người thứ hai

  Trong 1 ngày người thứ nhất làm được $\frac{1}{x}$(công việc)

  ____________người thứ hai làm được $\frac{1}{y}$(công việc)

  Vậy 1 ngày cả 2 người làm được $\frac{1}{4}$(công việc)

  Ta có phương trình $\frac{1}{x}$$+$$\frac{1}{y}$$=$$\frac{1}{4}$ $(1)$

  Người thứ nhất làm một mình 9 ngày được $\frac{4}{x}$(công việc)

  Người thứ 2 đến làm trong 3 ngày được $\frac{3}{y}$(công việc)

  Nên có phương trình $\frac{4}{x}$$+$$\frac{3}{y}$$=$$\frac{5}{6}$ $(2)$

  $(1)(2)$→ Ta có hệ phương trình

  $\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}} \atop {\frac{4}{x}+}\frac{3}{y}=\frac{5}{6}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{\frac{1}{x}=\frac{1}{12}} \atop {\frac{1}{y}=\frac{1}{6}}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{x=12} \atop {y=6}} \right.$

  Phần giải hệ bạn giải chi tiết nhé ^_^,đặt ẩn phụ là ra á nha

  Vậy người thứ nhất làm xong công việc trong 12 ngày

  ________________hai_______________________trong 6 ngày

  #We_are_ONE!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )