giai bai toan bang cach lap hpt luc 8 gio nguoi thu nhat di xe may tu A voi van toc 40 km/h.Sau do 2 gio. nguoi thu 2 di o to cung tu A voi van toc 6

Question

giai bai toan bang cach lap hpt
luc 8 gio nguoi thu nhat di xe may tu A voi van toc 40 km/h.Sau do 2 gio. nguoi thu 2 di o to cung tu A
voi van toc 60 km/h duoi theo nguoi thu nhat .Hoi hai nguoi gap nhau luc may gio

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-07T20:46:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:47:24+00:00

  Đáp án:

   $12 h$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian xe 2 đuổi kịp xe 1 là : $t (t >0)$

  Ta có : $60 t= 40(t+2)$

  $\to t= 4 (h)$

  Vậy thời gian để xe $2$ đuổi kịp $1$ là $4 h$

  Thời gian 2 xe gặp nhau : $8+4= 12(h$

  0
  2021-08-07T20:47:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi quãng đường người thứ nhất đi được là x (km)(x>0)

  gọi quãng đường người thứ hai đi được là y  (km) (y>0)

  ⇒ thời gian người thứ nhất từ A đến lúc 2 người gặp nhau là x/40(giờ)

  ⇒ thời gian người thứ 2 đi từ A đến lúc 2 người gặp nhau là y/60(giờ)

  vì người thứ nhất đi trước 2 giờ ⇒ ta có phương trình : 

     x/40 – y/60 = 2 (1)

  vì quãng đường 2 người đi bằng nhau ⇒ ta có phương trình :

  x=y(2)

  Từ (1)(2) ta có hệ phương trình:

  {  x=y

     x/40-y/60=2

  ⇔{ x=y

         y/40-y/60=2

  ⇔{ x=y

       3y/120-2y/120=2 

  { x=y

    y/120=2⇒y=240

  { x=240

    y=240 

  ⇒ quãng đường từ A đến chỗ 2 người gặp nhau là 240 km 

  thời gian người thứ nhất đi là : 240 : 40 = 6 (giờ) 

  vì người thứ nhất đi từ lúc 8 giờ ⇒ thời gian 2 người gặp nhau là 8+6=14 

  vậy 2 người gạp nhau lúc 14 giờ hay 2 giờ chiều

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )