Giải bài toán bằng cách lập phương trình : Một mảnh đất HCN có chiều dài hơm chiều rộng 9m, nếu tăng chiều rộng 2m, chiều dài 3m thì mảnh đất tăng thê

Question

Giải bài toán bằng cách lập phương trình :
Một mảnh đất HCN có chiều dài hơm chiều rộng 9m, nếu tăng chiều rộng 2m, chiều dài 3m thì mảnh đất tăng thêm 9m vuông. Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh đất (giúp mik vs, mik cần gấp)

in progress 0
Delilah 3 giờ 2021-09-07T12:59:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T13:01:17+00:00

  Gọi $x\ (m)$ là chiều dài của mảnh đất $(x >9)$

  Chiều rộng của mảnh đất: $x – 9\ (m)$

  Diện tích mảnh đất: $x(x-9)\ (m^2)$

  Chiều dài lúc sau: $x+3\ (m)$

  Chiều rộng lúc sau: $x – 7\ (m)$

  Diện tích lúc sau: $(x+3)(x-7)\ (m^2)$

  Do diện tích lúc sau tăng lên $9\ m^2$ nên ta được phương trình:

  $\quad (x+3)(x-7) – x(x-9) = 9$

  $\Leftrightarrow x^2 – 4x – 21 – (x^2 – 9x) = 9$

  $\Leftrightarrow 5x -21 =9$

  $\Leftrightarrow 5x = 30$

  $\Leftrightarrow x = 6$ (loại)

  Vậy không có mảnh đất thỏa mãn bài toán

  0
  2021-09-07T13:01:40+00:00

  Đáp án:

  ko có giá trị nào `x` thõa mãn

  Giải thích các bước giải:

  `+` Gọi chiều dài là : `x `

  `+` Chiều rộng là : `x-9 `

  `+` Chiều dài lúc sau là : `x+3`

  `+` Chiều rộng lúc sau là : `x-7`

  `+` Diện tích ban đầu là : `x(x-9)`

  `+` Diện tích lúc sau là : `(x-3)(x-7)`

  ta liên hệ đến phương trình sau :

  `(x-3)(x-7) = x(x-9) +9`

  `<=>` `x^2 – 4x – 21 – (x^2 – 9x) = 9`

  `<=>` `x=6` ( hủy )

  ko có giá trị nào `x` thõa mãn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )