Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một người đi ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu với vận tốc 80km/h, sau đó quay về thành phố Hồ Chí

Question

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu với vận tốc 80km/h, sau đó quay về thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 60km/h. Tính quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng tàu biết rằng thời gian đi ít hơn thời gian về 30 phút.

in progress 0
Jasmine 7 ngày 2021-12-06T23:06:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:07:31+00:00

  Gọi quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu là: x (km) (x > 0)

  Thời gian người đi ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu là: $\dfrac{x}{80}$ (h)

  Thời gian người đó quay về thành phố Hồ Chí Minh là: $\dfrac{x}{60}$ (h)

  Theo đề bài, thời gian đi ít hơn thời gian về 30 phút = $\dfrac{1}{2}$ h

  ⇒ Ta có phương trình:

  $\dfrac{x}{60}$ – $\dfrac{x}{80}$ = $\dfrac{1}{2}$

  ⇔ $\dfrac{4x}{240}$ – $\dfrac{3x}{240}$ = $\dfrac{120}{240}$

  ⇔ 4x – 3x = 120

  ⇔ x = 120 (TMĐK)

  Vậy quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu dài 120 km.

  0
  2021-12-06T23:08:05+00:00

  Đổi: `30p=1/2h`

  Gọi quãng đường đó là `x(km;x>0)`

  Thời gian từ HCM đến Vũng Tàu: `x/80(h)`

  Thời gian từ Vũng Tàu đến HCM là `x/60h`

  Theo đề bài ta có pt: `x/60-x/80=1/2`

  `<=>x/240=1/2`

  `<=>x=1/2*240`

  `<=>x=120(tmđk)`

  Vậy quãng đường đó dài `120km`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )