giải bài toán bằng cách lập PT

Question

giải bài toán bằng cách lập PT một xe máy khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc 30km/h.sau khi xe máy đi được 20 phút ;trên cùng tuyến đường đó ;một ô tô khởi hành từ B để đi đến A với vận tốc 45km/h.Biết quãng đường AB dài 90km. hỏi sau bao lâu kể từ lúc ô tô đi thì hai xe gặp nhau

in progress 0
Madeline 4 tháng 2021-08-15T19:58:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T19:59:58+00:00

  20 phút = 1/3 giờ

  Gọi thời gian xe máy đi từ A đến B là x (giờ)

  (ĐK: x > 1/3)

  ⇒ Thời gian ô tô đi từ A đến B là x – 1/3 (giờ)

  + Quãng đường xe máy đi từ A đến điểm gặp là 30x (km)

  + Quãng đường ô tô đi từ B đến điểm gặp là 45(x-1/3) (km)

  Mà quãng đường AB dài 90km nên ta có pt:

  30x + 45(x-1/3) = 90

  ⇔ 30x + 45x – 15 = 90

  ⇔ 75x = 105

  ⇔ x = 1,4 (t/m ĐK)

  Vậy thời gian từ lúc ô tô đi đến lúc 2 xe gặp nhau là 1,4 – 1/3 = 16/15 giờ 

   

  0
  2021-08-15T19:59:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi X là thời gian của ô tô đến điểm mà 2 xe gặp nhau (X>0.X-h).
  Đổi 20 phút =1/3 h. vì xe máy đi trước ôtô 1/3h
  ​Nên thời gian xe máy đi đến 2 xe gặp nhau là X+1/3 (h)
  Quãng đường ôtô đi được là 45X(km)
  Quãng đường xe máy đi được là 30(X+1/3)km
  Vì quãng đường từ AB dài 90km nên ta có phương trình:
  45X+30(X+1/3)=90
  =>45X+30X+10=90
  => 75X=80
  =>X=80/75=16/15(thoả mãn đk)
  vậy từ lúc ô tô khởi hành 16/15h thì hai xe xẽ gặp nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )