giải bài toán bằng cách lập pt .một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 3h và ngược dòng từ bến B về A hết 4h tính khoảng cách giữa 2 bến ,biết vận

Question

giải bài toán bằng cách lập pt .một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 3h và ngược dòng từ bến B về A hết 4h tính khoảng cách giữa 2 bến ,biết vận tốc dòng nước là 2km/h
Mọi người giúp em với nhé

in progress 0
Mackenzie 5 giờ 2021-09-30T17:16:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T17:17:29+00:00

  Đáp án:

   `24 km`

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc ngược dòng là `a ( km`/`h )`

   Vận tốc xuôi dòng là : `a + 2 `( km/`h )`

  Vì quãng đường không đổi nên ta có phương trình : 

  `3 ( a + 2 ) = 4 . a`

  `⇔ 3a + 6 = 4a`

  `⇔ a = 6`

  Vậy vận tốc ngược dòng là : `6 km`/`h`

  `⇒` Vận tốc xuôi dòng là : `6 + 2 = 8 ( km`/`h )`

  Quãng đường AB là : 

  `6 xx 4 = 24 ( km )`

  Ghi nhớ : `V` xuôi `=` `V` ngược `+` `V` dòng nước

  0
  2021-09-30T17:17:34+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc của cano là: $x (km/h)$ điều kiện: $x >2$

  Vận tốc cano khi xuôi dòng là: $x + 2 (km/h)$

  Vận tốc canô khi ngược dòng là:$ x – 2 (km/h)$

  Quãng đường ca nô đi từ A đến B là: $3(x+2) km$

  Quãng đường ca nô đi từ B đến A là:

  $4(x-2) km$

  Theo đề bài ta có phươngtrình:

  $3(a+2)=4.a$

  $⇔3a+6=4a$

  $⇔a=6$

  Vậy vận tốc ngược dòng là : 6km/h

  Vận tốc xuôi dòng là :

  $6+2=8(km/h)$

  Quãng đường AB là : 

  $6×4=24(km)$

  Xin câu trả lời hay nhất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )