Giải bài toán bằng cách lập pt thế nào mn ơi khó quá

Question

Giải bài toán bằng cách lập pt thế nào mn ơi khó quá

in progress 0
Elliana 16 phút 2021-10-04T14:09:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:11:03+00:00

  1. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Bước 1: Lập phương trình

  – Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

  – Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

  – Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

  Bước 2. Giải phương trình

  Bước 3: Trả lời

  Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

  2. Lưu ý về chọn ẩn và điều kiện thích hợp của ẩn

  – Thông thường thì bài toán hỏi về đại lượng gì thì chọn ẩn là đại lượng đó.

  – Về điều kiện thích hợp của ẩn

  + Nếu x biểu thị một chữ số thì 0 ≤ x ≤ 9.

  + Nếu x biểu thị tuổi, sản phẩm, người thì x nguyên dương.

  + Nếu xbiểu thị vận tốc của chuyển động thì x>0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )