Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150 km đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1

Question

Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:
Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150 km đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô biết vận tốc của ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 20 km/h.

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-07-12T10:29:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:30:14+00:00

  Đáp án:  Vận tốc ô tô đi từ A là $60$km/h, vận tốc ô tô đi từ B là $40$km/h

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc ô tô đi từ A là $x\,(x>20)$

  Vận tốc ô tô đi từ B là $y\,(0<y<x)$

  Vì vận tốc ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc ô tô đi từ B là `20`km/h nên ta có phương trình: $x-y=20\,(1)$

  Đổi: $1$h`30`p=`1,5`h

  Sau `1,5`h ô tô đi từ A đi được: $1,5x$ (km)

  Sau `1,5`h ô tô đi từ B đi được: `1,5`y (km)

  Sau `1,5`h 2 xe gặp nhau có nghĩa là cả 2 xe đã đi hết đoạn đường AB nên ta có phương trình: `1,5x+1,5y=150` `\to x+y=100\,(2)`

  Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:

  $\begin{cases}x-y=20\\x+y=100\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}2x=120\\x+y=100\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x=60\\y=40\end{cases}\text{(thoả mãn)}$

  Vậy vận tốc ô tô đi từ A là `60`km/h, vận tốc ô tô đi từ B là `40`km/h

  0
  2021-07-12T10:30:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Đổi: 1h30’=3/2h

   Gọi vận tốc của ô tô đi từ A là x(km/h) (ĐK: x>20)

  Suy ra: Vận tốc ô tô đi từ B là x-20(km/h)

  Khi đó:+Quãng đường ô tô đi từ A đi đến khi gặp nhau là 3x/2(km)

  +Quãng đường ô tô đi từ B đi đến khi gặp nhau là 3(x-20)/2 (km)

  Theo bài ra ta có pt: (3x/2) + 3(x-20)/2 =150

                                  Giải pt ta được : x=60(t/m)

  Vậy vận tốc của ô tô đi từ A là 60 km/h

        vận tốc của ô tô đi từ B là 60-20= 40 km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )