Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng chữ số hàng chục ít hơn chữ số hàng đơn vị l

Question

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng chữ số hàng chục ít hơn chữ số hàng đơn vị là 2 đơn vị. Nếu viết thêm chữ số 1 vào giữa hai chữ số đã cho thì được số mới lớn hơn số cũ 460 đơn vị.

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-16T01:33:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:34:53+00:00

  Gọi số tự nhiên có `2` chữ số cần tìm là: $\overline{xy}$ `(x∈N, y>x)` 

  Vì chữ số hàng chục ít hơn chữ số hàng đơn vị là `2` đơn vị nên ta có phương trình: `y-x=2`    `(1)`

  Nếu viết thêm chữ số `1` vào giữa `2` chữ số đã cho thì được số mới lớn hơn số cũ `460` đơn vị nên ta có phương trình: `100x+y+10=10x+y+460` 

  `<=>90x=450` 

  `<=>x=5` `(TMĐK)`

  `+)` Thay `x=5` vào `(1)` ta được: `y-5=2` `=>y=7` `(TMĐK)`

  Vậy số tự nhiên có `2` chữ số cần tìm là: `57`

  0
  2021-10-16T01:35:34+00:00

  Giải thích các bước giải :

  `↓↓↓`

  Gọi số cần tìm là : `\overline{ab}`

  $\begin{cases}b – a = 2\\100a + 10 + b = 10a + b + 460\end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases}b – a = 2\\90a = 450\end{cases}$

  Suy ra : `a = 5 ⇒ b = 7`

  Vậy số đó là `57` .

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )