Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình Một ô tô đi từ A đến B để lấy hàm với vận tốc 50 km/ h Sau khi bốc xếp hàng ở b hết 2 giờ 30 phút ô tô

Question

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Một ô tô đi từ A đến B để lấy hàm với vận tốc 50 km/ h Sau khi bốc xếp hàng ở b hết 2 giờ 30 phút ô tô lại quay trở về A lúc về xe phải chở thêm hàng nên chỉ đi được với vận tốc 40 km /h biết thời gian từ lúc bắt đầu đi cho đến khi về đến A hết tổng số 6:33 Tính độ dài quãng đường AB

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-07-29T04:12:01+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:13:27+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

                 Đổi `2h30’=2,5h`

                        `6h33’=6,55h`

   Gọi độ dài quãng đường AB là: `x(km)   (ĐK:x>0)`

          thời gian ô tô đi từ A đến B là: `x/(50)(h)`

          thời gian ô tô đi từ B đến A là: `x/(40)(h)`

   Vì từ lúc bắt đầu đi đến đến khi về đến A hết `6,55h` nên ta có phương trình:

                    `x/(50)+  x/(40)+2,5=6,55`

            <=> `(4x)/(200)+(5x)/(200)+(500)/(200)=(1310)/(200)`

               =>    `4x+5x+500 = 1310`

             <=>     `9x   =  810`

             <=>   ` x = 90`(thỏa mãn)

      Vậy quãng đường AB dài `90km`

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )