giải bất phương rình 1-2/4 – 2 lớn hơn or bằng 1-x/8

Question

giải bất phương rình 1-2/4 – 2 lớn hơn or bằng 1-x/8

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-09-27T12:40:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:41:30+00:00

          1 – 2/4 – 2 >= 1 – x/8

  <=> -1 – 2/4 >= 1 – x/8

  <=> -2/4 >= 1 – 1 – x/8

  <=> -2/4 >= -x/8

  <=> 2/4 <= x/8

  <=> 2/4 * 8 <= x

  <=> 16/4 <= x

  <=> x >= 4

  => S := ( 4 )

  0
  2021-09-27T12:41:42+00:00

  Đáp án:-3/2>/= 1-x/8

  <=> -3.4-1>/=x

  <=>  -12>/= x

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )