giải bất phương trình (3x-1)/(2-x)< -6 {dấu lớn hơn hoặc bằng}

Question

giải bất phương trình
(3x-1)/(2-x)< -6 {dấu lớn hơn hoặc bằng}

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-08-05T17:23:54+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:25:09+00:00

  $\frac{(3x-1)}{2x-x}$$\leq$-6

  $\frac{(3x-1)}{2x-x}$ $\leq$ $\frac{(2x-x).(-6)}{2x-x}$ 

  ⇒(3x-1)$\leq$ (2x-x).(-6)

  ⇔3x-1$\leq$ -12x+6x

  ⇔3x+12x-6x$\leq$ -12x+6x

  ⇔3x+12-6x≤1

  ⇔9x      ≤ 1 

  ⇔  x      ≤$\frac{1}{9}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )