giải bất phương trình sau: |x+2|+|1-2x|<=x+1

Question

giải bất phương trình sau:
|x+2|+|1-2x|<=x+1

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-05T07:39:55+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T07:40:56+00:00

  .

  0
  2021-10-05T07:41:21+00:00

  Đáp án:

  \(x \ge 1\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left| {x + 2} \right| + \left| {1 – 2x} \right| \le x + 1\\
   \to {x^2} + 4x + 4 + 2\left( {x + 2} \right)\left( {1 – 2x} \right) + 1 – 4x + 4{x^2} \le {x^2} + 2x + 1\left( {DK:x \ge  – 1} \right)\\
   \to 4{x^2} + 5 + 2\left( { – 2{x^2} – 3x + 2} \right) \le 2x + 1\\
   \to 4{x^2} + 5 – 4{x^2} – 6x + 4 \le 2x + 1\\
   \to 8x \ge 8\\
   \to x \ge 1\\
  KL:x \ge 1
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )