giải bất phương trình sau bằng cách lập bảng xét dấu : (x-3)(x+4)>0

Question

giải bất phương trình sau bằng cách lập bảng xét dấu :
(x-3)(x+4)>0

in progress 0
Valentina 2 ngày 2021-09-09T14:29:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:30:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-09T14:30:43+00:00

  ĐK : x-3≠0 ⇒x≠3

          x+4≠0⇒x≠-4

  th1 $\left \{ {{x-3>0} \atop {x+4>0}} \right.$  

          ⇔$\left \{ {{x>3} \atop {x>-4}} \right.$ 

        ⇒x>3

  th2 $\left \{ {{x-3<0} \atop {x+4<0}} \right.$

       ⇔  $\left \{ {{x<3} \atop {x<-4}} \right.$

        ⇔x<-4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )