Giải bất phương trình sau: $\frac{1}{1-2x}$ $\leq$ 0

Question

Giải bất phương trình sau:
$\frac{1}{1-2x}$ $\leq$ 0

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-08T07:57:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:58:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `1/(1-2x)<=0`

  `ĐKXĐ:xne1/2`

  Với `1/(1-2x)=0`

  `=>x=O/`

  Vì `1ne0;1-2xne` mà biểu thức `=0`

  nên `x=O/`

  Với `1/(1-2x)<0`

  Vì `1>0`

  `=>1-2x<0`

  `=>-2x<-1`

  `=>x>1/2`

  0
  2021-09-08T07:58:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{1}{1-2x}$ $\leq$ 0

  vì 1$\geq$0

  nên để bất phương trình đã cho$\leq$ 0

  ⇔1-2x<0

  ⇔2x>1

  ⇔x>$\frac{1}{2}$ 

  vậy x>$\frac{1}{2}$  thì bất phương trình đã cho ≤0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )