Giải các phương trình sau: a, $\frac{x+5}{x^2-5x}$ – $\frac{x-5}{2x^2+10x}$ = $\frac{x+25}{2x^2-50}$ b, |2x+6| – x = 3

Question

Giải các phương trình sau:
a, $\frac{x+5}{x^2-5x}$ – $\frac{x-5}{2x^2+10x}$ = $\frac{x+25}{2x^2-50}$
b, |2x+6| – x = 3

in progress 0
Piper 2 năm 2021-08-09T15:40:57+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:42:15+00:00

  Đáp án:

  b, | 2x + 6 | – x = 3 ( * )

  – Nếu 2x + 6 ≥ 0 ⇔ x ≥ -3 

  ⇒ phương trình ( * ) ⇔ 2x + 6 – x = 3

                                   ⇔  x + 6 = 3

                                   ⇔ x = -3 ( thoả mãn )

  – Nếu 2x + 6 < 0 ⇔ x < -3

  ⇒ phương trình ( * ) ⇔ – ( 2x + 6 ) – x = 3

                                   ⇔ -2x – 6 – x = 3

                                    ⇔ -3x – 6 = 3

                                    ⇔ -3x = 9

                                    ⇔ x = -3 ( loại )

  Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = -3 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )