giải các pt sau a. √x+1 / √x-5 = 2 ( căn đến hết số nhé ) b. ∛x ²-1 = 0 ( căn đến hết số nhé )

Question

giải các pt sau
a. √x+1 / √x-5 = 2 ( căn đến hết số nhé )
b. ∛x ²-1 = 0 ( căn đến hết số nhé )

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-07T22:45:43+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T22:46:47+00:00

  a) ĐK $x > 5$.

  Quy đồng mẫu ta có

  $\sqrt{x+1} = 2\sqrt{x-5}$

  Bình phương 2 vế

  $x + 1 = 4(x-5)$

  $<-> x + 1 = 4x – 20$

  $<-> 3x = 21$

  $<-> x = 7$ (thỏa mãn)

  Vậy $x = 7$.

  b) $\sqrt[3]{x^2-1} = 0$

  Lập phương 2 vế ta có

  $x^2 – 1 = 0$

  $<-> x^2 = 1$

  $<-> x = \pm 1$.

  Vậy $x = \pm 1$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )