Giai cấp chủ yếu đóng vai trò trong sản xuất ở xã hội phương đông cổ đại là: A.Chủ nô B.Nô lệ C.Kiều dân D.Dân tự do

Question

Giai cấp chủ yếu đóng vai trò trong sản xuất ở xã hội phương đông cổ đại là:
A.Chủ nô
B.Nô lệ
C.Kiều dân
D.Dân tự do

in progress 0
Anna 3 tuần 2021-11-17T01:28:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:29:47+00:00

  B nha minh làm rồi

  0
  2021-11-17T01:30:12+00:00

  B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )