Giải chi tiết giúp mình với ạ Ở một loài động vật, gen qui định màu sắc cánh nằm trên NST thường có 2 alen, alen A qui định cánh xám trội hoàn toàn so

Question

Giải chi tiết giúp mình với ạ
Ở một loài động vật, gen qui định màu sắc cánh nằm trên NST thường có 2 alen, alen A qui định cánh xám trội hoàn toàn so với alen a qui định cánh đen. Cho các con đực cánh xám giao phối ngẫu nhiên với các con cái cánh đen (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh xám, 25% số con cánh đen. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lý thuyết, ở F2 số con cánh đen chiếm tỉ lệ là:

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-10-08T17:47:13+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:48:25+00:00

  Cho các con đực cánh DÀI (A_) giao phối ngẫu nhiên với các con cái cánh NGẮN (aa) (P), thu được F1 75% cánh DÀI,25% cánh NGẮN( aa).
  do F1 phân tính nên DÀI của P là Aa -> F1: 0,75 Aa : 0,25 aa
  -> A = 0,75/2 =3/8
  ->a = 5/8
  -> ngắn F2 = (5/8)^2 = 25/64

   

  0
  2021-10-08T17:49:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Các con đực cánh xám có 1/2AA         1/3Aa = ) 1/4 a
         cánh đen có kiểu gen là aa 
  F1 3/4A : 1/4 aa
  =) 3/8 A / 5/8a 
   Theo lí thuyết ở F2 có số con đen chiểm tỉ lệ aa = 25/64

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )