Giải chi tiết tìm phần thực phần ảo của số phức sau Z=(1+i)mũ8

Question

Giải chi tiết tìm phần thực phần ảo của số phức sau
Z=(1+i)mũ8

in progress 0
Savannah 5 tháng 2021-07-13T02:55:01+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:57:00+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  z = {\left( {1 + i} \right)^8}\\
   = {\left[ {{{\left( {1 + i} \right)}^2}} \right]^4}\\
   = {\left( {1 + 2i + {i^2}} \right)^4}\\
   = {\left( {1 + 2i – 1} \right)^4}\\
   = {\left( {2i} \right)^4} = 16.{i^4} = 16.{\left( {{i^2}} \right)^2} = 16.{\left( { – 1} \right)^2} = 16
  \end{array}\)

  Do đó, phần thực bằng 16, phần ảo bằng 0.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )