giải dùm bài này nha m.n 3x*2 + x -2 bằng nhiu viết bằng lời 3 x mũ 2 cộng cho x trừ 2 bằng nhiu

Question

giải dùm bài này nha m.n 3x*2 + x -2 bằng nhiu
viết bằng lời 3 x mũ 2 cộng cho x trừ 2 bằng nhiu

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-28T15:29:14+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:30:45+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  =3x^2+x-2

  =3x^2+3x-2x-2

  =3x(x+1)-2(x+1)

  =(3x-2)(x+1)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )