Giaỉ dùm mình bài này với mai kiểm tra rồi Cho E ( – 2 ; 1 ), F ( 1 ; 2 ), G ( 9 ; 10 ) Tìm K ( – x ; x bình phương ) để đường thẳng FG đi qua K

Question

Giaỉ dùm mình bài này với mai kiểm tra rồi
Cho E ( – 2 ; 1 ), F ( 1 ; 2 ), G ( 9 ; 10 )
Tìm K ( – x ; x bình phương ) để đường thẳng FG đi qua K

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-08-31T17:05:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:06:10+00:00

  Đáp án:

  f((-1+căn 5): 2;(3-căn 5) : 2) hoặc f((-1- căn 5):2;(3+ căn 5):2)

  Giải thích các bước giải:

  giải vecto fg và vecto fk cùng phương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )