giải giúp e bài này với ak: 23+71+23.30-23 anh/chị giải giúp e bằng phương pháp dùng tính chất kết hợp với ak. anh chị nhớ giải thích giúp e e cảm ơn

Question

giải giúp e bài này với ak:
23+71+23.30-23
anh/chị giải giúp e bằng phương pháp dùng tính chất kết hợp với ak.
anh chị nhớ giải thích giúp e
e cảm ơn

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-17T02:11:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:12:29+00:00

  23 + 71 + 23.30 – 23

  = 71 + 23 . 30

  = 71 + 690

  = 761

  (đề bài sai nha) nếu đúng (tính nhanh) là 23.71 + 23.30 – 23

  23.71 + 23.30 – 23

  = 23(71 + 30 – 1)

  = 23(101 – 1)

  = 23.100

  = 2300

  0
  2021-09-17T02:13:11+00:00

  Giải thích các bước giải:

  23.71+23.30-23

  =23.(71+30-1)

  =23.100

  =2300

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )