Giải giúp em câu này với ạ. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng

Question

Giải giúp em câu này với ạ.
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1=0,75µm và λ2 chưa biết. Khoảng cách hai khe hẹp a=1,5mm, khoảng cách các khe đến màn D=1m. Trong khoảng rộng L=15mm quan sát được

in progress 0
Abigail 3 tuần 2021-07-08T18:00:26+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:02:08+00:00

  Vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau:

  x1=x2⇔k1λ1=k2λ2⇒λ2=k1λ1k2=k1k2.0,441(μm)

  Trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu của vân trung tâm còn có chín vân sáng khác nên ta có:

  k1−1+k2−1=9⇒k1+k2=11⇒k2=11−k1⇒λ2=k1.0,44111−k1(μm)

  Với:

  = 5292Ađộ…………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )