Giải giúp em vs q Tam giác ABC có tổng độ dài cạnh AB và cạnh BC là 12,2cm. Tổng độ dài hai cạnh BC và AC là 10,4 cm . Tính chu vi hình tam giác ABC

Question

Giải giúp em vs q
Tam giác ABC có tổng độ dài cạnh AB và cạnh BC là 12,2cm. Tổng độ dài hai cạnh BC và AC là 10,4 cm . Tính chu vi hình tam giác ABC

in progress 0
Bella 57 phút 2021-09-27T19:24:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T19:25:39+00:00

   ta có 

  AB + BC + BC + AC + AC + AB = 12,2 + 10,4 + 17 , 4 

  2 X ( AB + BC + AC )                  = 40

  AB + BC + AC                             = 40 : 2 = 20 

  Chu vi hình tâm giác ABC là 20 

  0
  2021-09-27T19:26:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tam giác ABC có tổng độ dài cạnh AB và cạnh BC là 12,2cm. Tổng độ dài hai cạnh BC và AC là 10,4 cm . Tính chu vi hình tam giác ABC

                     Giải 

  Cạnh BC của tam giác ABC là:

            12,2 – 10,4 = 1,8 ( cm )

  Cạnh AB của tam giác ABC là:

            12,2 – 1,8 = 10,4 ( cm )

  Cạnh AC của tam giác ABC là:

           10,4 – 1,8 = 8,6 ( cm )

  Chu vi tam giác ABC là:

          1,8 + 10,4 + 8,6 = 20,8 ( cm )

                      Đáp số: 20,8 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )