Giải giúp mik 2 bài nhé Bài 1 : Một xưởng dệt ngày đầu làm làm xong 3/5 Công việc, ngày thứ hai làm xong 2/7 công việc còn lại. Hỏi ngày thứ 3 đội cầ

Question

Giải giúp mik 2 bài nhé
Bài 1 : Một xưởng dệt ngày đầu làm làm xong 3/5 Công việc, ngày thứ hai làm xong 2/7 công việc còn lại. Hỏi ngày thứ 3 đội cần phải làm mấy phần công việc để hoàn thành (tóm tắt bài toán bằng đoạn thẳng)
Bài 2 : Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8,4 m chiều rộng 6,8 m và chiều cao 4,2 m
A) Tính số viên gạch cần để lát nền phòng học, biết rằng viên gạch có hình vuông và cạnh dài 4 dm
B) người ta muốn quét sơn bên trong và trần của lớp học. Diện tích cái cửa là 15m2. Tính diện tích quét sơn

in progress 0
Harper 1 năm 2021-09-23T16:17:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T16:19:11+00:00

  Đáp án: Ngày thứ 3 đội cần phải làm số phần công việc là:

                        1- (3/5 + 2/7) = 34/35 ( phần công việc)

                                                 Đ/S:

   

  Giải thích các bước giải:

   coi công việc đó là 1 phần. lấy 1 trừ đi tổng số phần công việc mà đội đó làm trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai.

   Bài 2:

                                                                      Bài giải

                                    Đổi: 4 dm = 0,4 m

     a)   S nền căn phòng là:

           8,4 x 6,8= 57,12 ( m2)

        S viên gạch hình vuông là:

           0,4 x 0,4 = 0,16 ( m2 )

        Cần số viên gạch để lát nền căn phòng là:

            57,12 : 0,16 = 357 ( viên )

      b)   Sxq căn phòng là:

               ( 8,4 + 6,8 ) x 2 x 4,2 = 127,68 ( m2 )

             S trần nhà là:

                8,4 x 6,8 = 57,12 ( m2 )

              Sxq căn phòng và S trần nhà là:

                 127,68 + 57,12 = 184,8 ( m2 )

               S quét sơn là:

                  184,8 – 15 = 169,8 ( m2 )

                                    Đ/S:

  0
  2021-09-23T16:19:33+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải

   Bài 1.

   Ngày thứ ba đội cần phải làm là 

            1-3/5-2/7=4/35(công việc)

                    Đ/S:4/35 công việc 

   Bài 2.

                Đổi 4 dm = 0,4 m

     a)Diện tích  nền căn phòng là:

           8,4 x 6,8= 57,12 (m vuông)

        Diện tích  viên gạch hình vuông là:

           0,4 x 0,4 = 0,16 (m vuông)

        Cần số viên gạch để lát nền căn phòng là:

            57,12 : 0,16 = 357 ( viên gạch)

      b)Diện tích  xung quanh căn phòng là:

               (8,4 + 6,8)x2x4,2=127,68 ( m vuông )

          Diện tích  trần nhà là:

                8,4 x 6,8 = 57,12 ( m vuông )

          Diện tích xung quanh căn phòng và Diện tích trần nhà là:

                 127,68 + 57,12 = 184,8 ( m vuông )

           Diện tích quét sơn là:

                  184,8 – 15 = 169,8 ( m vuông )

                                    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )