Giải giúp mik bài toán này nhá. Cám ơn mn nhiều Tổng hai số la số lớn nhất có hai chữ số, số thứ nhất gấp đôi số thứ hai. Tìm hai số đó

Question

Giải giúp mik bài toán này nhá. Cám ơn mn nhiều
Tổng hai số la số lớn nhất có hai chữ số, số thứ nhất gấp đôi số thứ hai. Tìm hai số đó

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-07-18T20:25:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:26:24+00:00

  Đáp án:

  Số lớn nhất có 2 chữ số là `99`

  Tổng  số phần bằng nhau là : 

      `2 + 1 =3 ` `(phần)` 

  Số thứ nhất là : 

    `99 : 3 × 2 = 66`

  Số thứ hai là : 

    `66 : 2 = 33` 

              Đ/S

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-18T20:26:48+00:00

  Đáp án: Số thứ nhất : 66 

               Số thứ hai : 33

   Giải thích các bước giải:

  Số lớn nhất có hai chữ số là : 99

  → Tổng 2 số là : 99

  Ta có sơ đồ sau :

  Số thứ nhất : |—–|—–|  ( Tổng : 99 )

  Số thứ hai   : |—–|

  Tổng số phần bằng nhau là :

      2 + 1 = 3 ( phần )

  Số thứ hai là :

     99 : 3 = 33

  Số thứ nhất là :

    33 x 2 = 66

      Đáp số : Số thứ nhất : 66 ; số thứ hai : 33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )