giải giúp mik các câu trắc nghiệm trong sbt vật lí 6 bài 7 tìm hiểu kết quả tác dụng của lực trang 25,26,27 cảm ơn mn trc nhé

Question

giải giúp mik các câu trắc nghiệm trong sbt vật lí 6 bài 7 tìm hiểu kết quả tác dụng của lực trang 25,26,27
cảm ơn mn trc nhé

in progress 0
Emery 1 năm 2021-08-28T01:41:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:42:29+00:00

  Đáp án:

  7.1 : D

  7.6 : A

  7.7 : D

  7.8 : B

  7.9 : D

  7.11 : C

  7.12 : C

  Vì bạn bảo chỉ làm các câu trắc nghiệm nên mik tìm câu trắc nghiệm để làm thôi nhé!

   

  0
  2021-08-28T01:42:30+00:00

  Đáp án:

  Bài 7.1 : D

  7.6 A

  7.7 D

  7.8 B

  7.9 D

  7.11 C

  7.12 C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )