Giải giúp mik câu này với Nêu nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập

Question

Giải giúp mik câu này với
Nêu nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập

in progress 0
Delilah 4 tháng 2021-08-19T19:26:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:27:45+00:00

  `\text{Bn xem hình}`

  giai-giup-mik-cau-nay-voi-neu-noi-dung-co-ban-cua-quyen-va-nghia-vu-hoc-tap

  0
  2021-08-19T19:28:05+00:00

  -Quyền :
  Mọi công dân đều có thể học ko hạn chế, từ bậc giác dục đến tiểu học đến trung học,đại học 

  Có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp vs bản thân 
  Có thể học bằng nhiều hình thức học suốt đời 
  -Nghĩa vụ:
  Trẻ em trog độ tuổi từ 6-14 tuổi bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục và tiểu học 
  Gia đình có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình đặc biệt là bậc giáo dục tiểu học
  Chúc bạn học tốt !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )