giải giúp mik nha,mik đang cần gấp 12 công nhân làm việc trong 4 ngày.Hỏi 16 công nhân làm việc trong bao nhiêu ngày

Question

giải giúp mik nha,mik đang cần gấp
12 công nhân làm việc trong 4 ngày.Hỏi 16 công nhân làm việc trong bao nhiêu ngày

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-07-09T22:32:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:33:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 công nhân làm việc trong số ngày là : 

      4 × 12 = 48 ( ngày )

  16 công nhân làm việc trong số ngày là : 

     48 : 16 = 3 ( ngày )

        Đáp số : 3 ngày

     

  0
  2021-07-09T22:34:17+00:00

  Đáp án: 3 ngày

   

  Giải thích các bước giải:

  1 công nhân làm việc trong số ngày là : 

      4 x 12 = 48 ( ngày )

  Vậy 16 công nhân làm việc trong số ngày là : 

     48 : 16 = 3 ( ngày )

        Đáp số : 3 ngày 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )