Giải giúp mik với, đây là phân số ạ 3/x=y/35=-36/84

Question

Giải giúp mik với, đây là phân số ạ
3/x=y/35=-36/84

in progress 0
Claire 2 năm 2021-09-16T07:31:03+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:32:04+00:00

  Ta có :

  `3/x = y/35 = (-36)/84`

  `⇔ 1/x = (-1)/7`

  `⇒ x = -7` 

  `y = (-3)/7`

  `⇔ y = (-3.35)/7`

  `⇒ y = -15`

  Vậy `x = -7` và `y = -15`

  0
  2021-09-16T07:32:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đây nha bn xin hay nhất nha

  Chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )