Giải giúp mình các câu này với cảm ơn trước câu 1 nhà tống xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? câu 2 hàng năm nhà Lý tổ chức và thực tiễn nhằm mục đí

Question

Giải giúp mình các câu này với cảm ơn trước
câu 1 nhà tống xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?
câu 2 hàng năm nhà Lý tổ chức và thực tiễn nhằm mục đích gì?
câu 3 Theo em lý do quan trọng nhất để Lý thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giải hoà?
Câu 4 nêu nhận xét của em về Thăng Long thế kỉ 11

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-11-20T00:25:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:27:18+00:00

  Câu 1:

  Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta để giải quyết tình hình khó khăn trong nước 

  Câu 2: 

  Hàng năm nhà Lý tổ chức và thực tiễn nhằm tạo ra thêm nhiều chính sách giúp nông nghiệp 

  Câu 3:

  Để không gây xích mích giữa hai nước 

  Câu 4:

  – Nông nghiệp tiến bộ

  – Thủ công nghiệp có rất nhiều ngành nghề vô cùng phát triển

  – Thương nghiệp buôn bán trong và ngoài nước đang được mở rộng

  – Văn hoá- Giáo dục:

   + Nhà Lý rất quan tâm đến giáo dục nhưng thi cử vẫn chưa có nề nếp quy củ

   + Văn hoá: đa dạng và phong phú

  0
  2021-11-20T00:27:21+00:00

  1/Nhà Tống muốn dùng chiến tranh để giải quyết tình trạng bị hai nước Liêu-Hạ quấy nhiễu,nên tiến hành xâm lược Đại Việt.

  2/ Để khích lệ nhân dân cày cấy.

  3/Vì LTK không muốn xảy ra chiến tranh ở hai bên,muốn giải hòa ở hai bên và tạo cơ hội nhà Tống con đường sống.

  4/mình không biết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )