Giải giúp mình mai mình kt r Một đoàn tàu chạy trong 10 giờ. Trong 4 giờ đầu tàu chạy với vận tốc trung bình bằng 60km/h ; trong 6 giờ sau đầu tàu chạ

Question

Giải giúp mình mai mình kt r
Một đoàn tàu chạy trong 10 giờ. Trong 4 giờ đầu tàu chạy với vận tốc trung bình bằng 60km/h ; trong 6 giờ sau đầu tàu chạy với vận tốc trung bình bằng 50km/h. Tìm vận tốc trung bình của đoàn tàu trong suốt thời gian chuyển động trên

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-12-06T09:26:44+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:28:11+00:00

  Đáp án: 54 km/h

  Giải thích các bước giải: Quãng đường tàu chuyển động trong 4 giờ đầu:

  4.60 = 240 (km)

  Quãng đường tàu chuyển động trong 6 giờ sau:

  6.50 = 300 (km)

  Vận tốc trung bình của tàu:

  \(\frac{{240 + 300}}{{4 + 6}} = 54\,\,\left( {km/h} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )