Giải giúp mình với ạ Cho xOy = 110° . Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho xOy = 30°. Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz . Tính số đo góc xOt

Question

Giải giúp mình với ạ

Cho xOy = 110° . Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho xOy = 30°. Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz . Tính số đo góc xOt

in progress 0
Mary 1 năm 2021-08-09T01:48:00+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:49:21+00:00

  Đáp án:sao cho xOz =30°

  Chị sửa lại đề nhé

   

  Giải thích các bước giải:

  Chúc em học tốt nhé ☺️

   

  0
  2021-08-09T01:49:42+00:00

  đây là mk giải theo ý hiểu còn cách trình bày bạn cố gắng tự giải nhé:

  Vì góc xOz= 28 độ => xOy- 28 độ= 110 độ -28 độ= 82 độ( đang tính góc ZoY)

  mà Ot lại là tia phân giác của góc yoz => 82 :2= 41o ( góc zOt và góc tOy)

  Mà góc xoz= 28o, zot= 41o vậy thì có: XOZ+ZOT= 28 độ +41 độ = 69 độ

  học tấp và thi HKII tốt nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )