Giải giúp mình với: Lớp 5A có 38 học sinh. Có 11 cái bàn cả to và nhỏ. Tính số bàn mỗi loại biết bàn nhỏ ngồi được 3 người và bàn to ngồi được 4 người

Question

Giải giúp mình với:
Lớp 5A có 38 học sinh. Có 11 cái bàn cả to và nhỏ. Tính số bàn mỗi loại biết bàn nhỏ ngồi được 3 người và bàn to ngồi được 4 người?

in progress 0
Ivy 5 tháng 2021-07-10T19:42:19+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:43:19+00:00

  Đáp án:

   bàn to: 5 bàn

  bàn nhỏ :6 bàn

  Giải thích các bước giải:

   nếu tất cả đều là bàn to thì số chỗ ngồi được là

  11.4=44 chỗ

  Số chỗ thừa là

  44-38=6 chỗ

  Số chỗ ngồi thừa ra đều là bàn to.Mà mỗi bàn to có số chỗ ngồi nhiều hơn bàn bé là một chỗ ngồi

  Số bàn nhỏ là

  6:1=6 bàn 

  Số bàn to là

  11-6=5 bàn

  Đáp số trên chỗ đáp án

  0
  2021-07-10T19:43:38+00:00

  Giả sử rằng tất cả các bàn đều là bàn to. Khi đó, số chỗ có thể ngồi là

  $4 \times 11 = 44$ (chỗ)

  Vậy số chỗ thừa ra là

  $44 – 38 = 6$ (chỗ)

  Số chỗ thừa ra do ta đã giả sử tất cả đều là bàn to. Mà mỗi bàn to có số chỗ nhiều hơn số bàn bé là 1 chỗ.

  Vậy số bàn bé là

  $6 : 1 = 6$ (bàn)
  Số bàn to là

  $11 – 6 = 5$ (bàn)

  Đáp số: Bàn to: $5$ (bàn)

  Bàn bé: $6$ (bàn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )