Giải giúp mình với sắp thi rồi :( Cho hai hàm số bậc nhất y=(2m-1)x+1 và y=mx-3. Tìm ĐK của m để đồ thị của hai hàm số là: a) Hai đường thẳng cắt nha

Question

Giải giúp mình với sắp thi rồi 🙁
Cho hai hàm số bậc nhất y=(2m-1)x+1 và y=mx-3. Tìm ĐK của m để đồ thị của hai hàm số là:
a) Hai đường thẳng cắt nhau;
b) hai đường thẳng song song với nhau.
Nhờ bạn khá giỏi giải dùm mong bạn làm rõ ràng chữ viết ok ạ 🙁

in progress 0
Parker 4 tháng 2021-08-05T01:37:37+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:38:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Lời giải:

  Để hai đồ thị đều là đồ thị hàm số bậc nhất thì:

  {m1040m1

  Để 2 ĐTHS là 2 đường thẳng cắt nhau thì:
  m14m5

  Vậy tóm lại mR{1;5}

   

  0
  2021-08-05T01:39:10+00:00

  ĐK: m khác 0 

  a, Hai đường thẳng cắt nhau khi a khác a’ 

  <=> 2m-1 khác m 

  <=> m khác 1, m khác 0.

  b, Hai đường thẳng song song với nhau khi a= a’, b khác b’ (1 khác -3 nên b luôn khác b’)

  <=> 2m-1=m 

  <=> m=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )