Giải giúp mình với TvT Câu 1: Nêu đặc điểm chung của lớp thú Tại sao đông vật lớp thú có khả năng sống ở nhiều môi trường khác nhau? Câu 2

Question

Giải giúp mình với TvT
Câu 1: Nêu đặc điểm chung của lớp thú
Tại sao đông vật lớp thú có khả năng sống ở nhiều môi trường khác nhau?
Câu 2: Thế nào là sinh sản vô tình, hữu tính?
Kể tên các hình thức sinh sản , cho các ví dụ tương ứng?
Câu 3: Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?
Kể tên các biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ
Nêu ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học
Câu 4: thế nào là động vật quý hiếm?
Kể tên các cấp độ của động vật quý hiếm?
Nêu các biện pháp cần thục hiện để bảo vệ động vật quý hiếm?
Câu 5: Nêu lợi ích của đa dạng sinh học?
Nguyên nhân gây suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học?
Cảm ơn nhiều^^

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-18T20:19:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:21:51+00:00

  Đáp án:

  Đặc điểm chung của lớp Thú:

   -Thú là lớp động vật có xương sống có tổ chức cao nhất

   –Thú là động vật hằng nhiệt

   – Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

   – Bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não.

  Câu 2:

  Sinh sản vô tính: Là sinh sản mà không cần đến 2 cơ quan sinh dục của con đực và con cái .

  Sinh sản hữu tính: Là hình thức sinh sản cần đến 2 cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái kết hợp

  Câu 3: 

  Biện pháp đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng những đặc điểm đối kháng nhau giữa các loài sinh vật nhằm tạo ra lợi ích cho con người (sử dụng thiên địch) hoặc gây bệnh truyền nhiễm và gây vô sinh ở động vật gây hại nhằm hạn chế tác động gây hại của chúng.

  Câu 4

  Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về những mặt sau: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu
  Câu 5

  * Lợi ích của đa dạng sinh học:
  – Cung cấp thực phẩm→nguồn dinh dưỡng chủ yếu của con người
  – Dược phẩm: 1 số bộ phận của động vật làm thuốc có giá trị

  – Trong nông nghiệp: cung cấp phân bón, sức kéo
  – Trong chăn nuôi: làm giống, thức ăn gia súc
  – Làm cảnh, đồ mĩ nghệ, giá trị xuất khẩu

  * Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học: 

  – Đốt rừng, làm nương, săn bắn bừa bãi

  – Khai thác gỗ, lâm sản bừa bãi, lấy đất nuôi thủy sản, du canh, du cư
  – Ô nhiễm môi trường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )