Giải giúp mình với Vì sao đồng bằng sông cửu long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước?

Question

Giải giúp mình với
Vì sao đồng bằng sông cửu long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước?

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-09-07T08:14:23+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:15:38+00:00

  Diện tích đất lớn nhất cả nước.

  -Có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên như khí hậu, nguồn nước.

  -Diện tích gieo trồng lúa 3,7 – 3,9 tr ha , gần 51% cả nước.

  -Thuận lợi trong chăn nuôi lợn và gia cầm.

  -Sản lượng thủy sản 1,7 – 1,8 tr tấn và luôn chiếm hơn 1/2 SL cả nước.

  -Đàn lợn : 3,7 – 3,8 tr con, phân bố tương đối đều ở các tỉnh. Đàn bò hơn 50 vạn con ( Trà Vinh, Bến Tre, An Giang )

  Diện tích gieo trồng cây lương thực gần 4tr ha, khoảng 46% S gieo trông cả nước.                               – Diện tích nuôi trồng ngày càng mở rộng.

  Diện tích gieo trồng lúa 3,7 – 3,9 tr ha , gần 51% cả nước.

   

   

  0
  2021-09-07T08:16:15+00:00

  -Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, với diện tích gần 4 triệu ha, chiếm khoảng 11,9% diện tích toàn quốc.Ở đây, trên nền nhiệt đới ẩm, tính chất cận xích đạo của khí hậu thể hiện hết sức rõ rệt
  -Đất đai phì nhiêu đã tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm. Điều kiện tự nhiên ưu đãi cùng với sự quy hoạch của nhà nước, biến khu vực này thành vựa lúa lớn của cả nước đã làm cho hoạt động sản xuất lương thực thực phẩm ở đồng bằng Sông Cửu Long trở thành hoạt động chủ yếu, thường xuyên.Lượng nước trung bình hàng năm của sông này cung cấp vào khoảng 4.000 tỷ m³ nước
  -Vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam được hình thành từ những trầm tích phù sa và bồi dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực nước biển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )