Giải giúp mk nha hứa vote 5* lun 1) Một nguyên tố có số hiệu 12. Dựa vào bảng tuần hoàn hãy cho biết cấu tạo nguyên tử và tính châ

Question

Giải giúp mk nha hứa vote 5* lun
1) Một nguyên tố có số hiệu 12. Dựa vào bảng tuần hoàn hãy cho biết cấu tạo nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố
2) Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+ ; 3 lớp electron , lớp ngoài cùng có 1 electron . Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tử

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-10-27T20:57:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:59:00+00:00

  1. Vị trí của nguyên tố: ô 12, chu kì 3, nhóm II

  => Nguyên tử nguyên tố có 12p, 12e, điện tích hạt nhân 12+, có 3 lớp e, 2e lớp ngoài cùng. 

  Tính chất hoá học cơ bản là tính kim loại (Mg)

  2. Vị trí của X: ô 11, chu kì 3, nhóm I 

  => Tính chất hoá học cơ bản là tính kim loại (Na)

  0
  2021-10-27T20:59:07+00:00

  1/ 

  Vị trí của nguyên tố: ô 12, chu kì 3, nhóm II

  => Nguyên tử nguyên tố có 12p, 12e, điện tích hạt nhân 12+, có 3 lớp e, 2e lớp ngoài cùng. 

  Tính chất hoá học cơ bản là tính kim loại. 

  2/ 

  Vị trí của X: ô 11, chu kì 3, nhóm I 

  TCHH cơ bản là tính kim loại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )