GIẢI GIÚP MK VS MNG ƠII 5x-3{4x-2[4x-3 5x-2]}=182

Question

GIẢI GIÚP MK VS MNG ƠII
5x-3{4x-2[4x-3 5x-2]}=182

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-09-08T14:12:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:14:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `5x-3{4x-2[4x-3 5x-2]}=182`

  `5x-3{4x-8x+70x+4}=182`

  `5x-3{66x+4}=182` `5x-198x-12=182`

  `-193x-12=182`

  `-193x=194`

  `x=194/193`

  Vậy x=`194/193`

   

  0
  2021-09-08T14:14:22+00:00

  Đáp án: ` x=-2`

   

  Giải thích các bước giải:

  ` 5x – 3{4x-2[4x-3(5x-2)]} = 182`

  `<=> 5x – 3{4x-2[4x-15x+6]} = 182`

  `<=> 5x – 3{4x+22x -12} = 182`

  `<=> 5x- 78x + 36 = 182`

  `<=> -73x = 146`

  `<=> x=-2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )