Giải giúp tui với mn ới Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 1M ) vào 500 ml dung dịch Y ( gồm: ZnCl2 0,5M và ZnSO4 0,75M ) thì thu đư

Question

Giải giúp tui với mn ới
Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 1M ) vào 500 ml dung dịch Y ( gồm: ZnCl2 0,5M và ZnSO4 0,75M ) thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-11T22:04:59+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T22:06:35+00:00

  Đáp án:

  \({m_{Zn{{(OH)}_2}}} = 61,875g\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{NaOH}} = 0,75mol\\
  {n_{KOH}} = 0,5mol\\
  {n_{ZnC{l_2}}} = 0,25mol\\
  {n_{ZnS{O_4}}} = 0,375mol\\
   \to {n_{O{H^ – }}} = {n_{NaOH}} + {n_{KOH}} = 1,25mol\\
   \to {n_{Z{n^{2 + }}}} = {n_{ZnC{l_2}}} + {n_{ZnS{O_4}}} = 0,625mol\\
  Z{n^{2 + }} + 2O{H^ – } \to Zn{(OH)_2}\\
  {n_{Z{n^{2 + }}}} = \dfrac{1}{2}{n_{O{H^ – }}} = 0,625mol\\
   \to {n_{Zn{{(OH)}_2}}} = {n_{Z{n^{2 + }}}} = 0,625mol\\
   \to {m_{Zn{{(OH)}_2}}} = 61,875g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )