Giải hệ phương trình x+3y =4 2x-3y= -1

Question

Giải hệ phương trình
x+3y =4
2x-3y= -1

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-09-11T16:13:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:15:00+00:00

  $\begin{cases}x+3y =4\\2x-3y=-1\end{cases}$

  $⇒\begin{cases}3x=3\\2x-3y=-1\end{cases}$

  $⇒\begin{cases}x=1\\2-3y=-1\end{cases}$

  $⇒\begin{cases}x=1\\3y=3\end{cases}$

  $⇒\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}$

  `Vậy` `(x;y)=(1;1)`

  0
  2021-09-11T16:15:30+00:00

  $\left \{ {{x+3y=4} \atop {2x-3y=-1}} \right.$

  $⇒$ $\left \{ {{2x+6y=8} \atop {2x-3y=-1}} \right.$

  $⇔$ $\left \{ {{9y=9} \atop {2x-3y=-1}} \right.$

  $⇔$ $\left \{ {{y=1} \atop {2x-3y=-1}} \right.$

  $⇔$ $\left \{ {{y=1} \atop {x=1}} \right.$

     Vậy `(x;y)=(1;1)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )