Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế: {x – y =3 {3x – 4y =2

Question

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế:
{x – y =3
{3x – 4y =2

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-08-22T01:58:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:00:02+00:00

  Đáp án: $(x;y)=(10;7)$

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-22T02:00:15+00:00

  Đáp án:x=2; y=1

   

  Giải thích các bước giải:

   Thay x=3-y vào phương trình thứ hai ta được:

  $\begin{array}{l}
  3\left( {3 – y} \right) – 4y = 2\\
   \Rightarrow 9 – 3y – 4y = 2\\
   \Rightarrow 7y = 7\\
   \Rightarrow y = 1\\
   \Rightarrow x = 3 – y = 2
  \end{array}$

  Vậy x=2; y=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )