Giải hộ em bài này đi ạ Một tổ sản xuất dự định hoàn thành công việc trong 10 ngày ngày thời gian đầu họ làm mỗi ngày 20 sản phẩm sau khi làm được một

Question

Giải hộ em bài này đi ạ
Một tổ sản xuất dự định hoàn thành công việc trong 10 ngày ngày thời gian đầu họ làm mỗi ngày 20 sản phẩm sau khi làm được một nửa sản phẩm được giao nhờ hợp lý hóa một số thao tác mỗi ngày họ làm thêm được 30 sản phẩm nữa so với mỗi ngày trước đó . tính số sản phẩm được giao

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-09-08T05:00:39+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T05:02:10+00:00

  Đáp án:

   Gọi số sp được giao là: x (sản phẩm) (x nguyên dương)

  => Thời gian họ làm được 1 nửa sp, mỗi ngày làm 20sp là:

  $\dfrac{x}{{2.20}} = \dfrac{x}{{40}}$ (ngày)

  Nửa sp còn lại, mỗi ngày họ làm được 20+30=50 sp nên thời gian làm là:

  $\dfrac{x}{{2.50}} = \dfrac{x}{{100}}$ (ngày)

  Ta có pt tổng thời gian:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{x}{{40}} + \dfrac{x}{{100}} = 10\\
   \Rightarrow \dfrac{{5x + 2x}}{{200}} = 10\\
   \Rightarrow \dfrac{{7x}}{{200}} = 10\\
   \Rightarrow x = \dfrac{{2000}}{7}\left( {sp} \right)\left( {ktm} \right)
  \end{array}$

  Vậy ko tìm được số tm đề bài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )