Giải hộ em phương trình : 9x – 7i < 3 ( 3x - 7u ) Em cảm ơn nhìu

Question

Giải hộ em phương trình :
9x – 7i < 3 ( 3x - 7u ) Em cảm ơn nhìu

in progress 0
Reagan 14 phút 2021-09-26T18:45:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T18:47:04+00:00

  Đáp án:

  i < 3u

  Giải thích các bước giải:

  9x – 7i > 3(3x – 7u)
  9x – 7i > 9x – 21u
  -7i > -21u
  7i < 21u
  i < 3u

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-26T18:47:34+00:00

  $9x – 79x – 7i > 3(3x – 7u)$
  $i > 9x – 21u$
  $-7i > -21u$

  $7i < 21u$

  $i<3u$
  $\text{#Mong câu trả lời hay nhất ạ}$
  $\text{#Chúc bạn học tốt nha}$
  $\text{Huy Voân}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )