giai ho mik bai toan trong sgk ik trang167 bai luyen tap mik cam on nhieu

Question

giai ho mik bai toan trong sgk ik
trang167 bai luyen tap
mik cam on nhieu

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-14T06:46:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:47:58+00:00

  Bài 1 
  Bài giải:
  Chiều dài sân bóng đá là:

  11 x 1000 = 11000 (cm)
  11000cm = 110m
  Chiều rộng sân bóng đá là:

  9 x 1000 = 9000 (cm)
  9000cm = 90m
  a) Chu vi sân bóng đá là:

  (110 + 90) x 2 = 400 (m)
  b) Diện tích sân bóng đá là:

  110 x 90 = 9900 ( m2)
  Đáp số: a) 400m ; b) 9900 m2
  Bài 2 
  Bài giải:
  Cạnh sân gạch hình vuông là:
  48 : 4 = 12 (m)
  Diện tích sân gạch hình vuông là:
  12 x 12 = 144 ( m2)
  Đáp số: 144 m2.
  Bài 3 
  Bài giải
  Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

  100 x 3/5 = 60 (m)
  Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

  100 x 60 = 6000 ( m2)
  6000 m2 gấp 100 m2 số lần là:

  6000 : 100 = 60 (lần)
  Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

  55 x 60 = 3300 (kg)
  Đáp số: 3300kg thóc.

  Bài 4 
  Bài giải:
  Diện tích hình vuông là:

  10 x 10 = 100 ( cm2)
  Trung bình cộng của hai đáy là:

  (12 +8) : 2 = 10 (cm)
  Chiều cao hình thang là:

  100 : 10 = 10 (cm)
  Đáp số: 10cm.

   Mình đánh máy tính hơi lâu bạn thông cảm nhé !Gặp nhau ồi ó , nhớ mk hông chủ câu hỏi ?

  0
  2021-10-14T06:48:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài sân bóng đá là: 11 x 1000 = 11000 (cm) 11000cm = 110m

  Chiều rộng sân bóng đá là: 9 x 1000 = 9000 (cm) 9000cm = 90m

  a) Chu vi sân bóng đá là: (110 + 90) x 2 = 400 (m)

  b) Diện tích sân bóng đá là: 110 x 90 = 9900 (m2)

  Đáp số: a) 400m;

               b) 9900 m2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )